Kapitalnie w rankingu

Na świetnym – 13. miejscu w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” znalazł się Hańsk. Gmina bryluje w pozyskiwaniu dotacji unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tak znakomity wynik to rezultat konsekwentnej polityki prowadzonej przez samorząd, ukierunkowanej głównie na pozyskiwanie funduszy na odnawialne źródła energii.

Ranking samorządów od kilku już lat organizuje dziennik „Rzeczpospolita”. Zestawienie podzielone jest na trzy kategorie – europejski samorząd, innowacyjny samorząd oraz największe inwestycje samorządów. Punkty przyznawane są także trzem grupom – miastom na prawach powiatu, gminom miejsko-wiejskim oraz wiejskim. Na znakomitym, 13. miejscu – w kategorii europejski samorząd – znalazła się gmina Hańsk. To jedyny samorząd z powiatu włodawskiego sklasyfikowany w tym zestawieniu i jeden z nielicznych z województwa lubelskiego. Uzyskanie tak świetnego wyniku było możliwe dzięki dwóm czynnikom – niezwykłej aktywności w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz relatywnie małej liczbie mieszkańców, albowiem w rankingu pod uwagę brano wartość zdobytych środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca (statystycznie przychody z funduszy UE na jedną osobę wyniosły w 2015 roku 970 zł). – Oczywiście bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się tak wysoko w tym prestiżowym rankingu – mówi Romuald Pryll, sekretarz gminy Hańsk. – Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków na dwie duże inwestycje – budowę instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych (w sumie korzysta z nich ponad 300 rodzin). Poza tym od lat prowadzimy konsekwentną politykę nakierunkowaną przede wszystkim na zdobycie pieniędzy na odnawialne źródła energii, które zdecydowanie podnoszą komfort życia naszych mieszkańców. Dokładnie planujemy nasze działania, obserwujemy rynek, cały czas trzymamy palec na pulsie, by być gotowym do przystąpienia do konkursów, które wiążą się z niewielkim ryzykiem, a z dużą efektywnością dla ludzi. Oczywiście nie spoczywamy na laurach i obecnie będziemy się starali zdobyć dotacje na modernizację GOK-u, na termomodernizację pozostałych budynków użyteczności publicznej oraz na drogi – dodaje Pryll. (bm)