Kapłański diamentowy jubileusz

Biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Ryszard Karpiński

Biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Ryszard Karpiński obchodził diamentowy jubileusz.


W uroczystej mszy św. z okazji 60-lecia jego kapłaństwa uczestniczyli: abp Stanisław Budzik, bp Mieczysław Cisło, bp Józef Wróbel, bp. Artur Miziński. Oprócz rodziny bp. R. Karpińskiego, kolegów z seminarium, przyjaciół, w tym drohiczyńskiego biskupa seniora Pacyfika Dydycza (OFMCap), który wygłosił homilię, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz: prezydent Lublina Krzysztof Żuk i wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek. Byli też zwykli lublinianie, którzy bp. Ryszarda Karpińskiego od lat darzą sympatią szacunkiem.

Święceń kapłańskich udzielił mu 19 kwietnia 1959 r biskup lubelski Piotr Kałwa. Poprzedziły je studia w latach 1953 – 1959 w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Na wykształcenie bp. R. Karpińskiego składają się także studia w latach 1960–1963 w Sekcji Biblijnej Wydziału Teologicznego KUL. Wiedzę z zakresu biblistyki hierarcha pogłębiał potem w Rzymie, gdzie w latach 1963 – 1969 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym oraz na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu. Uzyskał wtedy stopień doktora nauk teologicznych.

Praca z Polonią

Znamienne i znaczące dla jego przyszłej posługi w Kościele, były wielokrotne wyjazdy podczas studiów rzymskich do państw Europy Zachodniej: Francji, Irlandii, Austrii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Były to wyjazdy wakacyjne, podczas których młody ksiądz zajmował się duszpasterstwem, przy okazji doskonaląc znajomość języków obcych.

Ta okoliczność przygotowała go do posługi jako Pracownika Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, którą sprawował się w latach 1971 – 1985. Kontakt z zagranicą, nieustanną praktykę w pracy z wiernymi mieszkającymi poza ojczystym krajem, zapewniła mu wieloletnia współpraca z polską sekcją Radia Watykańskiego oraz redakcją „L`Osservatore Romano”.

Doświadczenia w pracy z zagranicą rozwinęły się jeszcze bardziej, gdy został biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej. W 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa otrzymał święcenia biskupie w katedrze św. Jana Chrzciciel i Św. Jana Ewangelisty w Lublinie. Uroczystości asystowali biskup lubelski Bolesław Pylak i biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Bronisław Dąbrowski.

Nieść pomoc ludziom w drodze

Bp Ryszard Karpiński za dewizę biskupią przyjął słowa: „Viatoribus fer auxilium” („Nieść pomoc ludziom w drodze”). Jej sens realizował się w życiu bp Ryszarda Karpińskiego, gdy w 1988 r. zaczął pełnić – trwało to dziesięć lat – funkcję przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Turystycznego w ramach struktur Episkopatu Polski. W tym czasie (1991 – 2002) był przewodniczącym Zespołu ds. Pomocy Katolikom na Wschodzie. W latach 2003 – 2008 pracował w Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, w tym czasie zajmował się problematyką duszpasterstwa emigracji polskiej.

Dodatkowo był w latach 1990-1999 członkiem IX Komisji „Misji i Emigracji”. W latach 1988–1993 był konsultorem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migracji i Podróżujących

Wielokrotnie pełnił funkcję delegata na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne. W ramach biskupiej posługi odbył ponad 170 podróży zagranicznych.

W grudniu 2011 papież Benedykt XVI przyjął rezygnację bp. Ryszarda Karpińskiego z obowiązków biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej.

Tamten rocznik

Odnotujmy, że wraz z ks. R. Karpińskim, wyświęcono 19 kwietnia 1959 r. także 23 innych kapłanów diecezji lubelskiej oraz 10 kapłanów ze zgromadzeń zakonnych. Byli to m.in.: ks. Czesław Bielec, ks. Piotr Dudek, ks. Jan Franczak, ks. Józef Krukowski, ks. Jan Mazur, ks. Aleksander Plewik, ks. Józef Walas, ks. Augustyn Dziędziel SDB, pełniący posługę kapłańską w Moskwie, ks. Józef Jończyk (posługujący w Elizabeth w USA), ks. Andrzej Pikulski (mieszkający we Florencji we Włoszech).

Przypomnijmy, że bp Karpiński zaskarbił sobie ludzkie serca także zwykłą kapłańską pracą w naszym mieście. Pochodzący z niewielkiej wsi Rudzienko na Lubelszczyźnie, po ukończeniu lubelskiego seminarium od 1959 do 1960 r. pracował jako wikariusz w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie. W tym czasie uczył też religii w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie. Gdy później studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zajmował się równocześnie prowadzeniem katechezy dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.

Z kolei dla studiującej w Lublinie młodzieży był autorytetem, gdy z początkiem lat 70-tych XX w. był prefektem Wyższego Seminarium Duchownego, także sekretarzem Instytutu Kultury Religijnej przy KUL, w którym prowadził wykłady z Pisma Świętego. W tym też okresie uczył studentów KUL-u języka włoskiego.

W ostatnich latach został doceniony przez uczelnię – w 2007 r. otrzymał Medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dwa lata później, w 2009 r., prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Monika Skarżyńska