Kapsuła czasu w korzeniach nowego baobabu

Już 23 października miejsce po baobabie, na placu Litewskim zajmie nowa topola czarna. Trwają właśnie prace ogrodnicze przygotowujące grunt pod kolejne drzewo. Razem z nim w ziemię wkopana zostanie kapsuła czasu, która zawierać będzie przesłanie do przyszłych pokoleń.


Nowe drzewo ma mieć obwód pnia co najmniej 35 cm i wysokość 1 metra. – W miejscu, w którym zaplanowane jest posadzenie topoli, musimy wydobyć zgrzybiałą ziemię i system korzeniowy pozostały po starym drzewie – wyjaśnia Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni. Nowe drzewo ma mieć luksusowe warunki – specjalny system nawadniania i napowietrzania korzeni, tak by przetrwało lata. Obok niego miejscy urzędnicy planują zakopać wykonaną z nierdzewnych materiałów specjalną kapsułę czasu, oczywiście na tyle głęboko, by nie tylko nie uszkodziła systemu korzeniowego nowej topoli, ale i po to, by zniechęcić amatorów jej wykopywania. Otwarta ma zostać dopiero w 2117 roku przez naszych prawnuków. Co w niej znajdą? Symboliczne przedmioty związane z Lublinem i obchodzonym Wielkim Jubileuszem 700-lecia nadania praw miejskich, a także strategię rozwoju miasta, list do przyszłych mieszkańców i egzemplarze wydanych tego dnia gazet. Każdy lublinianin może przekazać im swoje życzenia i pozdrowienia. Wystarczy 20 października w godz. 12.00-16.00 oraz 21 października, godz. 10.00-16.00 przyjść na plac Litewski, aby wziąć udział w nagraniu, które zostanie zapisane na specjalnym długowiecznym nośniku i również trafi do kapsuły. – W tym wyjątkowym roku chcemy wspólnie z mieszkańcami przekazać przyszłym pokoleniom, naszym wnukom i prawnukom, symboliczne pozdrowienia i opowiedzieć o dzisiejszym Lublinie. Jesteśmy dumni z naszego miasta i mamy nadzieję, że nasi potomkowie, za 100 lat, będą czuli dumę z pięknego, dynamicznie rozwijającego się miasta tętniącego życiem – podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. (EM.K.)