Karski z ogromnym poparciem społecznym

Aż 74 proc. mieszkańców województwa lubelskiego i dokładnie tyle samo mieszkańców Cycowa chce nowej kopalni węgla – wynika z sondażu niezależnej firmy badawczej, CBM Indicator. Polsko-australijskie PDCo, które planuje budowę kopalni Jan Karski w Kuliku, złożyło właśnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatwierdzenie dokumentu poprzedza wystąpienie z wnioskiem o koncesję na wydobycie węgla.

W listopadzie Prairie Mining Limited (spółka matka PDCo) złożyła Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz rozpoczęła formalny proces konsultacji społecznych dotyczących budowy kopalni Jan Karski w Kuliku pod Siedliszczem.
– Prairie kontynuuje działania, których celem jest złożenie wniosku o koncesję wydobywczą umożliwiającą budowę kopalni Jan Karski we współpracy z naszym partnerem strategicznym, tj. spółką China Coal. Powinno to nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy – mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie.
Procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej dla kopalni w Kuliku wkroczyła w końcowy etap. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie poprzedza program konsultacji społecznych i formalne wystąpienie spółki o koncesję na wydobycie węgla. Na ukończeniu są także prace nad studium techniczno-ekonomicznym prowadzone przez China Coal, która jest partnerem Prairie przy projekcie Jan Karski.
Tymczasem niezależna firma, CBM Indicator, przeprowadziła badanie opinii publicznej na temat budowy kopalni w województwie lubelskim. Wyniki potwierdzają ogromne poparcie społeczne dla inwestycji, która przyczyni się do ekonomicznego rozwoju całej Polski Wschodniej.
Aż 74 proc. mieszkańców województwa popiera budowę nowej kopalni w regionie. CBM Indicator przeprowadził osobne badanie wśród mieszkańców Cycowa. Wynika z niego, że podobnie jak w województwie, aż 74 proc. mieszkańców chce powstania kopalni w gminie Cyców lub sąsiedniej. (bf)