Kasa dla orłów

12 najlepszych studentów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżniający się żacy dostali jednorazowo po 15 tysięcy zł.


– Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom i dziękuję za wysiłek, jaki włożyliście w edukację i swój rozwój naukowy. Niech ta nagroda będzie dla państwa źródłem prawdziwej satysfakcji i zachętą do podejmowania kolejnych wyzwań – gratulował studentom prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS. Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla wyróżnionych osób odbyło się w sali senatu 25 stycznia. (EM.K.)

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Kamila Łobko – studentka II roku studiów II st. na kierunku lingwistyka stosowana, Irmina Florek – studentka I roku studiów II st. na kierunku finanse i rachunkowość, Artur Potocki – student I roku studiów II st. na kierunku administracja, Karolina Głowacka – studentka V r. jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, Anna Karykowska – studentka V r. studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo, Paweł Woźnicki – student I roku studiów II st. na kierunku chemia, Łukasz Baran – student I roku studiów II st. na kierunku chemia, Wiktoria Wizner – studentka I roku studiów II st. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Renata Gogol – studentka IV roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika, Łukasz Łepik – student V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika, Ilona Wałęcak – studentka V roku roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika, Henryk Widelski – student V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku malarstwo.