Kasa na siedmiomilowe buty

Ponad 300 tys. zł otrzyma Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku z ministerialnego programu „Infrastruktura domów kultury”. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do zajęć z zakresu animacji i edukacji kulturalnej.


Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku otrzyma aż 315 tys. zł dofinansowania z Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury”.
– Złożony przez nas projekt pod nazwą „Nasze siedmiomilowe buty” zakłada dokonanie ogromnego kroku w rozwoju MOK, poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności w zakresie animacji i edukacji kulturalnej. „Siedem mil” w projekcie przybliży ośrodek do celów, jakimi są: zwiększenie potencjału edukacyjno-animacyjnego i poprawa jego infrastruktury – mówi Adam Żurek, dyrektor MOK w Świdniku.
Dzięki dotacji zostanie zakupiony sprzęt nagłośnieniowy, projekcyjny i oświetleniowy, scena modułowa, elektryczny fortepian, samochód dostawczy, a także wyposażenie garderoby. opr. (w)