Kawałek zielonego raju

Wizualizacja zagospodarowania terenów przy ul. Krępieckiej

Wokół źródła przy ul. Krępieckiej, za dawną oczyszczalnią ścieków, powstanie zielony zakątek, gdzie świdniczanie będą mogli odpoczywać wśród drzew i krzewów. Prace ruszą prawdopodobnie wiosną przyszłego roku.
Władze miasta przymierzają się do zagospodarowania terenów za dawną oczyszczalnią ścieków, a obecną bazą Pegimeku przy ul. Krępieckiej.
– Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że bije tam naturalne źródło, dające początek ciekowi Stoki, a ten jest jednym z dwóch, które zasilają rzekę Stawek, która z kolei wpływa do Wieprza. Chcieliśmy ten teren jakoś zagospodarować i uatrakcyjnić – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza ds. rozwoju i inwestycji.
Przy źródle zaprojektowano roślinność brzegową, niskie drzewa oraz krzewy. Ustawione zostaną tam też tablice informacyjne, które będą pełnić funkcję edukacyjną oraz ławki. Plany urzędników mają na celu także ochronę flory i fauny otaczającej rozlewisko.
– Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego ze względu na duże znaczenie źródeł i wód podziemnych w zasilaniu rzek, tereny źródliskowe powinny być objęte ochroną planistyczną i określonym pod pewnymi rygorami sposobem zagospodarowania Dodatkowo chcemy wykorzystać ten teren rekreacyjnie dla potrzeb mieszkańców – mówi burmistrz Świdnika Waldemar Jakson.
Urzędnicy prognozują, że dokumentacja techniczna przedsięwzięcia powstanie do końca tego roku.
– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wiosną 2018 roku te prace mogłyby już ruszyć – mówi M. Piotrowicz.
Odnowa terenów za bazą Pegimeku to część realizowanego przez miasto projektu „Zielony LOF”, który obejmuje inwestycje związane z miejską zielenią i terenami rekreacyjnymi. Na zadania w ramach projektu samorząd ma 6 mln zł, a 4 mln zł z tej kwoty, to unijne dofinansowanie.
– Dziś jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile kosztować będą poszczególne inwestycje. Będziemy to wiedzieć dopiero po sporządzeniu kosztorysów i dokumentacji technicznej – dodaje M. Piotrowicz. (w)