Kazimierczak zdegradowany

Tomasz Kazimierczak, miejski radny, został zwolniony z obowiązków dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie. Na piastowane wcześniej stanowisko powróciła Katarzyna Hapońska-Gajewska.

Kojarzona z Polskim Stronnictwem Ludowym Katarzyna Hapońska-Gajewska w marcu ubiegłego roku wygrała konkurs na dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie. O posadę nieskutecznie zabiegał też Tomasz Kazimierczak, działacz chełmskiej Platformy Obywatelskiej, dotychczasowy dyrektor jednostki, którego nowa szefowa Stacji oddelegowała do pracy w warsztacie pogotowia we Włodawie.

Kazimierczak w międzyczasie wystartował też w konkursie na dyrektora chełmskiego szpitala, ale komisja postawiła na Michała Jedlińskiego, dotychczasowego wicedyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Miejsce Jedlińskiego w Urzędzie Marszałkowskim zajęła Hapońska-Gajewska, a z 1 lipca 2018 r. pełniącym czasowo obowiązki dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego został Kazimierczak.

W ubiegły wtorek 5 lutego br., zarząd województwa lubelskiego odwołał Katarzynę Hapońską-Gajewską z funkcji wicedyrektora Departamentu, co oznaczało jej powrót do Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie i ponowne objęcie kierowniczej posady.

Tym samym Kazimierczak, który od listopada ubiegłego roku jest też miejskim radnym, przestał kierować pracami jednostki. Ma wrócić na wcześniej zajmowane stanowisko we włodawskim warsztacie pogotowia. (r)