Kierownik straciła stanowisko

„Postępowanie wyjaśniające zostało przeprowadzone w trosce o dobrą atmosferę w miejscu pracy oraz by stwierdzić, czy takie zjawisko miało miejsce” – zapewnia prezes Sądu Rejonowego w Chełmie. Mobbing nie został potwierdzony, mimo to od października na stanowisku kierownika wydziału wykonawczego nastąpiła zmiana.

Kilka tygodni temu opisywaliśmy sytuację pracowników SR w Chełmie, którzy uskarżali się na niewłaściwe ich zdaniem zachowanie kierowniczki jednego z wydziałów sądu. Jak podnosili skarżący, szefowa nagminnie łamie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, nie wyraża zgody na urlopy wypoczynkowe pracowników, zabrania im nawet zjeść kanapkę w czasie godzin pracy, a jej zachowanie względem innych pozostawia wiele do życzenia. Pracownicy zarzucali pani kierownik stosowanie mobbingu, zastraszanie podwładnych i budowanie negatywnej atmosfery w pracy. Skarga wpłynęła do dyrekcji sądu, a w jej sprawie wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające. Pod koniec września odbyło się też spotkanie pracowników z przewodniczącą związków zawodowych, po którym do redakcji „Nowego Tygodnia” szybko wpłynęło kolejne zażalenie od zatrudnionych w chełmskiej „Rejonówce”. Skarżący podnieśli w niej, że zachowanie pani kierownik wcale nie uległo zmianie, a prezes sądu „nie podała prawdziwych informacji o tym, że nie było zgłoszeń od konkretnych pracowników”.
Przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Sądu nie chce komentować zajścia. Prezes sądu wyjaśnia natomiast, że w wyniku postępowania „nie stwierdzono zachowań noszących ustawowe znamiona mobbingu czy dyskryminacji, a mimo przekazanych pracownikom szczegółowych informacji dotyczących ich uprawnień w tym zakresie, nie wpłynęły żadne indywidualne wnioski w sprawie przeciwdziałania konkretnym zachowaniom”. Sprawa została jednak rozwiązana – posądzana przez pracowników o mobbing kierownik z początkiem października straciła stanowisko.
– Nastąpiła zmiana na stanowisku i kierownictwo sądu skupia się obecnie na realizacji bieżących zadań i zapewnieniu sprawnego funkcjonowania instytucji, w skład której wchodzą: siedem wydziałów, dwa oddziały i dwa zespoły kuratorskie służby sądowej, sędziowie, asesorzy, referendarze, asystenci sędziego i pozostali pracownicy sądowi, w łącznej liczbie stu trzydziestu ośmiu osób. Sąd Rejonowy jest miejscem, gdzie wszyscy pełnią przede wszystkim służbę na rzecz społeczeństwa i właściwe wykonywanie tej służby jest priorytetem. Nieporozumienia zdarzają się w każdym środowisku pracy, zwłaszcza gdy codziennym obowiązkom towarzyszy napięcie związane z mnogością zadań i złożonością zagadnień – informuje sędzia Anna Górna, prezes SR w Chełmie. (pc)