Kinga wymalowała sukces

Kinga Konik, artystka z pracowni plastycznej „Color Wheel” Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, została laureatką XXI Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży w Toruniu. Wykonała kompozycję graficzną w technice linoryt barwny.

Na biennale nadesłano ponad 10000 prac z 45 krajów. Były to prace w różnych technikach, takich jak: linoryty, papieroryty, ikonografie, kolografie, litografie, serigrafie, akwaforty i akwatinty. Przy tak dużej konkurencji, tym większy jest sukces Kingi Konik. Warto przypomnieć, że nie pierwszy.

Młoda artystka w ubiegłym roku została także laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego „Grafika 2017 Lublin”. Swoje prace tworzy pod kierunkiem artysty plastyka Elżbiety Krzywickiej, prowadzącej w MDK pracownię „Color Wheel”.

– Organizowane od 40 lat biennale, jest liczącym się na świecie konkursem plastycznym dla dzieci i młodzieży. Reguły konkursu i wymagania warsztatowe są nie lada wyzwaniem nie tylko dla uczestników, ale także dla nauczycieli.

Grafika nie należy do najłatwiejszych dziedzin sztuki. Oprócz plastycznej wrażliwości i sprawności manualnych wymaga także znajomości warsztatu, technicznej dyscypliny, większego skupienia, precyzji i cierpliwości – słyszmy od pracowników chełmskiego MDK. (mg)