Klaster już jest

Podczas II Forum Doradztwa Zawodowego powołano do życia Chełmski Klaster Poradnictwa Zawodowego. Jego celem jest zwalczanie bezrobocia.

W II Forum Doradztwa Zawodowego, zorganizowanym w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu, chełmskich szkół, wyższych uczelni, PUP-u, WUP-u, OHP, CEiPM, Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. Spotkanie prowadziła Anna Antczak, Miejski Koordynator ds. Poradnictwa i Orientacji Zawodowej. Najważniejszym punktem Forum było podpisanie listu intencyjnego na rzecz Chełmskiego Klastra Poradnictwa Zawodowego. Klaster wspierać ma przedsięwzięcia służące skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia i tworzyć warunki do jak najlepszego wyboru drogi zawodowej przez chełmian. Obecny na spotkaniu Stanisław Mościcki, wiceprezydent Chełma wyraził nadzieję, że Klaster stanie się platformą łączącą wysiłki wszystkich podmiotów i instytucji zaangażowanych
w popularyzowanie idei doradztwa zawodowego, budowanie rynku pracy i zwalczanie bezrobocia. (opr. mo)