Klasy skompletowane

Wraz z nowym rokiem szkolnym w świdnickich liceach, technikach i branżówkach powstanie w sumie 16 klas pierwszych. Do ubiegłego piątku (30 lipca), absolwenci podstawówek mieli czas na potwierdzenie woli nauki w wybranej szkole średniej, a 2 sierpnia szkoły wywieszą listy zakwalifikowanych kandydatów.


W Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku powstaną 4 klasy pierwsze. Największym zainteresowaniem w tym roku cieszyła się ta kształcąca w zawodzie technik logistyk – przyjęto do niej 30 uczniów. Tyle samo uczniów będzie liczyć klasa technik żywienia i usług gastronomicznych, a nieco mniej liczna (24-osobowa) będzie klasa kształcąca w zawodzie technik hotelarz.

– Tworzymy również klasę pierwszą w branżowej szkole I stopnia. Mamy w niej na razie 15 uczniów, więc mamy jeszcze 5 wolnych miejsc. Jest to klasa integracyjna. Zgodnie z rozporządzeniem mogliśmy do niej przyjąć maksymalnie 5 uczniów z orzeczeniem, choć chętnych mieliśmy dwa razy więcej – mówi Renata Maziarz, dyrektor szkoły.

„Norwid” z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczniów z Ukrainy. W tym roku do klas pierwszych przyjęto ich w sumie 10.

– Podań było bardzo dużo, ale nie mogliśmy przyjąć wszystkich. Wybraliśmy tych z największą ilością punktów i dobrze zdanym egzaminem ze znajomości języka – dodaje R. Maziarz.

Aby dostać się do ZS nr 1 należało uzyskać około 40 punktów, choć w klasie technik-logistyk są i tacy uczniowie, którzy mieli ich ok. 140.

W technikum w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego najprawdopodobniej powstaną cztery klasy pierwsze. Jak mówi dyrektor, Anna Goral, to o jedną więcej niż zakładano. Będą to klasy jednozawodowe, liczące 24 uczniów. Najwięcej podań wpłynęło do klasy o profilu technik mechanik. Pozostałe klasy będą kształcić w zawodach technik eksploatacji portów i terminali, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik informatyk.

Cztery pierwsze klasy powstaną również w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku. Najwięcej chętnych było do klasy o profilu językowo-menadżerskim i właśnie ta klasa będzie najbardziej liczna, bo 33-osobowa. Aby się do niej dostać trzeba było uzyskać około 100 punktów. Około 30 osób będzie liczyć również klasa matematyczna. Początkowo zakładano, że będzie liczyć 24 osoby, ale chętnych z wysoką punktacją (ponad 100 punktów) było więcej, więc zwiększono jej liczebność. Trzeci oddział będzie liczył 28 osób. Aby się do niego dostać trzeba było uzyskać również około 100 punków.

W „Bronku” powstanie również klasa o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. To jedyna taka klasa w województwie i jedna z 16 w kraju. Zgodnie z założeniami przyjęto do niej 15 osób z wynikami powyżej 140 punktów.

– Jesteśmy zadowoleni z naboru. W tym roku odeszło 85 uczniów, a przyjęliśmy ponad 100. To od kilku lat najlepsza rekrutacja – mówi Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO w Świdniku.

Nabór do czterech klas pierwszych prowadziło również II Liceum Ogólnokształcące w Świdniku. Najwyższy próg punktowy (114,95 pkt.) obowiązywał w klasie matematycznej. Nieco niższe w klasie biologiczno-chemicznej (94,30 pkt) i geograficzno-językowej (96,30 pkt.); przy naborze do klasy dziennikarsko-prawniczej próg ustalono na 75 pkt.

Jak informuje Urząd Miasta Świdnik, który jest organem prowadzącym placówki, ostateczna liczba przyjętych uczniów oraz wysokość progów punktowych będą znane po 2 sierpnia. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here