Klub non profit, hala z podwyżkami

Radni zgodzili się, aby Chełmski Klub Sportowy został przekształcony w spółkę non profit, co umożliwić ma jej wsparcie także ze środków publicznych. Przy okazji dyskusji samorządowców o chełmskim sporcie wyszło na jaw, że opłaty za wynajem miejskiej hali od przyszłego roku wzrosną.

– W myśl obowiązujących przepisów, na podstawie których spółka sportowa (Chełmski Klub Sportowy – przyp. red.) została powołana, jest ona nastawiona na zysk, ale bądźmy wobec siebie uczciwi: spółka sportowa jest specyficzna i nie jest ukierunkowana na to, aby w formie dywidendy wygospodarować dla miasta zysk – tłumaczył na poniedziałkowej komisji oświaty, sportu i turystyki Wojciech Wójcik, dyrektor Gabinetu Prezydenta Chełma. – Intencją zawiązania tej spółki była konsolidacja środowiska sportowego i stworzenie warunków do rozwoju sportu. Pierwsze miesiące jej funkcjonowania pokazały, że zmierza to w dobrym kierunku, ale spotykamy się z pewnymi ograniczeniami zwłaszcza w zakresie rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego.

O ile na funkcjonowanie sekcji siatkówki i piłki nożnej, jeżeli chodzi o sport dorosłych i seniorski, udało nam się pozyskać gros partnerów strategicznych, którzy wspierają spółkę finansowo, o tyle w myśl przepisów, które obecnie funkcjonują, mamy ograniczenia w pozyskiwaniu środków z różnego rodzaju fundacji na działalność obejmującą sport dziecięcy i młodzieżowy. Przekształcenie Chełmskiego Klubu Sportowego w spółkę działającą w sferze pożytku publicznego umożliwi efektywniejsze pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej. Wymaga to uchwały rady miasta.

Radni jednomyślnie wyrazili swoje poparcie w tej sprawie. Urzędnicy chcą, aby docelowo spółka sportowa uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Oznaczałoby to możliwość uzyskania darowizn w ramach 1 proc. podatku (według przepisów wkrótce będzie to 1,5 proc.).

Szereg pytań dotyczących chełmskiego sportu podczas komisji oświaty, kultury i sportu zadał radny Piotr Jabłoński, tłumacząc się przy tym, że nie chce rzucać kłód pod nogi, ale od lat jest związany z chełmskim sportem i mu kibicuje. Pytał m.in. o to, dlaczego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wciąż nie podpisał ze spółką sportową umowy dotyczącej wynajmu hali miejskiej, o to, czy opłaty za wynajem tego obiektu wzrosną oraz czy ChKS rozliczył się ze zobowiązań względem klubu „Niedźwiadek”. W tej ostatniej kwestii dyrektor Wójcik zapewnił, że ChKS nie posiada zobowiązań wobec „Niedźwiadka”.

– Umowa pomiędzy MOSiR-em a ChKS, regulująca zasady wykorzystywania hali, nie została jeszcze zawarta – przyznał dyrektor W. Wójcik. – Zarząd spółki sportowej i kierownictwo MOSiR wciąż prowadzi rozmowy, aby wypracować jak najbardziej optymalny model tej współpracy.

Obecny na sali Jan Konojacki, dyrektor MOSiR w Chełmie potwierdził, że od stycznia 2023 r. podwyższone zostaną opłaty za wynajem miejskiej hali sportowej – za jedną godzinę wynajęcia tego obiektu kluby i stowarzyszenia zapłacą 55 zł, a podmioty komercyjne – 160 zł. (mo)