Klub seniora za unijne

Seniorom też coś od życia się należy. Aż 800 tys. zł z Unii Europejskiej dostała gmina Wojsławice na utworzenie klubu dla osób powyżej 60. roku życia „Aktywna Jesień”. Klub rozpocznie działalność 25 marca br.

– Przygotowania do utworzenia jakiejś formy opieki nad osobami starszymi rozpoczęliśmy jeszcze w ubiegłej kadencji – mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice. – Każdego roku składaliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioski o dofinansowanie do utworzenia środowiskowego domu samopomocy. Pieniądze były kierowane jednak albo na zapewnienie standardów w istniejących już ośrodkach, albo do powiatów, w których nie było jeszcze takich form opieki. Był też lata, gdy brakowało funduszy na realizację wszystkich zgłoszonych projektów.

W końcu w ubiegłym roku gmina Wojsławice dostała dofinansowanie, tyle że nie z resortu, a z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. – Przyznano nam około 800 tys. zł na realizację projektu „Utworzenie Klubu Seniora Aktywna Jesień” w Wojsławicach – mówi wójt Gołębiowski. – Rozpoczynając przygotowania do realizacji przedsięwzięcia, przeprowadziliśmy diagnozę sytuacji osób starszych, z której wynika, że około 25 procent mieszkańców gminy Wojsławice ukończyło 60. rok życia. Zbadaliśmy także potrzeby seniorów i zrekrutowaliśmy osoby chętnych do uczestnictwa w klubie. Zgłosiło się ich blisko 30.

By stworzyć odpowiednie warunki do funkcjonowania klubu, przeprowadzono remont całej kondygnacji budynku po byłym ośrodku zdrowia w Wojsławicach na ul. Uchańskiej. Na potrzeby Klubu Seniora zaadaptowano 10 pomieszczeń o całkowitej powierzchni 300 m kw. W każdej sali będą organizowanego różnego rodzaju zajęcia. Przygotowano kuchnię, a także sale: wielofunkcyjną, informatyczną, rękodzieła i rehabilitacji. Wyremontowano łazienki i przystosowano je dla potrzeb osób niepełnosprawnych. – Zakupiliśmy wyposażenie kuchenne, sprzęt rehabilitacyjny, stół bilardowy, telewizor, zestaw nagłośnieniowy, projektor multimedialny, aparat fotograficzny, komputery, biurka, laptop, drukarkę, stoły i krzesła – wylicza wójt. – Stworzyliśmy możliwość przemieszczania się po schodach osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach, kupując tzw. schodołaz.

Klub Seniora „Aktywna Jesień” w Wojsławicach oferuje uczestnikom zajęcia wokalne, artystyczne, rękodzieła, informatyczne, gimnastyczno-ruchowe, fizjoterapii i masażu. Jest też doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe, można również uzyskać porady z zakresu zdrowia i dietetyki. Zapewnione jest wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. – Program jest atrakcyjny, jego ideą będzie także integracja międzypokoleniowa poprzez współpracę seniorów z dziećmi i młodzieżą szkolną – podkreśla Henryk Gołębiowski. – Planujemy także współpracę z Warsztatem Terapii Zajęciowej, który mieści się w tym samym budynku oraz z wojsławickim kołem Związku Emerytów i Rencistów. Zgłaszają się do nas także osoby, które chciałyby współpracować z Klubem Seniora w ramach wolontariatu.

Uroczyste otwarcie i rozpoczęcie działalności Klubu Seniora zostało zaplanowane na poniedziałek 25 marca br. Uczestnicy klubu będą mieć zapewniony transport w obie strony. Każdy dostanie też posiłek.