Koalicja murem za Żukiem

Radni miejscy z koalicji PO-Wspólny Lublin przygotowali projekt uchwały zaskarżający zarządzenie zastępcze wojewody lubelskiego, w którym Przemysław Czarnek wygasza mandat prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Jeśli zostanie ona przyjęta na najbliższej sesji rady miasta (2 marca), trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Sąd miałby wówczas do oceny dwa dokumenty zaskarżające zarządzenie wojewody. W minionym tygodniu rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zaskarżył sam prezydent Krzysztof Żuk. WSA wyznaczy termin rozprawy nie później niż 30 dni od dnia wpłynięcia skargi.
Radni odpowiadają, dlaczego chcą przedłożyć do sądu skargę podobną do tej, którą złożył prezydent Lublina. – Jesteśmy zasypywani mailami i pytaniami. Mieszkańcy proszą nas, radnych, o wypowiedzenie się w tej kwestii – mówi radna Marta Wcisło (PO), wiceprzewodnicząca rady miasta.

A przewodniczący klubu radnych PO, Jan Madejek, nadmienia: – To mieszkańcy, a nie administracja mają prawo zadecydować o mandacie prezydenta.
Zapewne uchwała zostanie przyjęta, bo koalicja ma większość (16 głosów) w radzie. Wnioskodawcy nawołują również radnych PiS (15 głosów), by zmienili swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta i poparli uchwałę. To jednak wydaje się niemożliwe. CH