KOC dla położnictwa

Chełmski szpital bierze udział w pilotażowym programie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC). Przyszłe mamy mają być pod specjalną opieką od pierwszych dni ciąży do kilku tygodni po porodzie. Program to szansa na zatrzymanie w Chełmie młodych rodziców, którzy przez ostatnie lata coraz częściej decydują się na poród w Lublinie.

Chełmski szpital jest jednym z trzech w województwie lubelskim, który przystąpił do programu. I, co ciekawe, nie bierze w nim udziału żadna lecznica z Lublina, do którego młodzi rodzice uciekali przez ostatnie lata na czas rozwiązania.
– Program nie daje pieniędzy z góry, trzeba się o nie postarać, pokazać na co szpital stać, żeby przyciągnąć pacjentów – mówi Jacek Buczek, dyrektor chełmskiego szpitala. – Podjęliśmy to ryzyko. I mogę zagwarantować, że pod względem opieki czy wyposażenia nie ustępujemy szpitalom w Lublinie.
W ramach programu przyszła mama i dziecko mają być objęci specjalną opieką zespołu lekarzy i położnej od momentu potwierdzenia ciąży aż do szóstego tygodnia po urodzeniu dziecka. Program przyniesie też korzyści szpitalowi w postaci wyższego finansowania wykonanych świadczeń.

– Gwarantujemy pełną obsługę, łącznie ze szkołą rodzenia i wizytami położnej w domu po porodzie – mówi J. Buczek.
Przyszłe matki, które zdecydują się na program, zyskają m.in. realizację świadczeń przez zespół medyczny (lekarz, położna), opiekę w ośrodku o odpowiednim poziomie referencyjnym, plan opieki przedporodowej i plan porodu (modyfikowany odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej/rodzącej), a także całodobową możliwość kontaktu telefonicznego oraz uzyskania konsultacji. Realizacja programu rozpocznie się 1 lipca. (bf)