Kolejne 300 000 zł dla stowarzyszeń

Tym razem do organizacji pozarządowych trafiło ponad 300 tys. zł. Pieniądze pójdą na zajęcia sportowe, kulturalne i wydarzenia o charakterze patriotycznym.
Na początku roku przedstawiciele świdnickiego ratusza rozstrzygnęli konkurs na dotacje dla stowarzyszeń na ponad 600 tys. zł. Jednym z klubów, który uzyskał dofinansowanie, był Klub Tenisowy Avia Świdnik.
– W ramach umowy na „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym” przekażemy klubowi 29 tys. zł. Pieniądze zostaną wydane, między innymi na zakup sprzętu, pokrycie kosztów związanych z udziałem młodych sportowców w zawodach oraz wynagrodzenie trenerów. To jednak nie jedyna forma pomocy dla klubu. W styczniu zawarliśmy umowę z wykonawcą na budowę kortów przy ul. Fabrycznej. Świdniczanie będą mogli skorzystać z nich prawdopodobnie już jesienią – mówi burmistrz Świdnika, Waldemar Jakson.

Kolejne organizacje mogły starać się o pieniądze w lutym. Konkurs ratusz rozstrzygnął na początku marca. Najwięcej, bo 46 tys. zł, otrzyma Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Pieniądze pójdą na organizację imprez sportowych. Prawie 30 tys. zł trafi do Stowarzyszenia Wspólnota Świdnicka. Dotacja zostanie przeznaczona na organizację Ulicznych Biegów Niepodległości, zajęć i akcji dotyczących bezpieczeństwa, festynów i wydarzeń patriotycznych. 20 tys. zł otrzymał również Komitet Pomocy SOS. Zorganizuje za nie letnie kolonie dla dzieci. Na zajęcia pozaszkolne i imprezy kulturalne trafi 19,5 tys. zł do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Świdniku. 10 tys. zł otrzymają również przedstawiciele Związku Polskich Spadochroniarzy na organizację zawodów.
Na pieniądze mogą liczyć również m.in. Stowarzyszenie św. Kingi, Lubelski Klub Sportów Walki „Dan”, Stowarzyszenie Biegający Świdnik, Fundacja Lubelska Artystyczna, Świdnicki Klub Rowerowy „Alfa” czy Towarzystwo Śpiewacze „Arion”. Dodatkowa pula pieniędzy trafi również już niedługo do sportowców, którzy osiągają najlepsze wyniku. W sumie miasto przeznaczy na ten cel 20 tys. zł. – Jeszcze w tym miesiącu planujemy podzielić również dodatkowe 30 tys. zł na jednorazowe nagrody dla sportowców, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wysokie wyniki w swoich dyscyplinach – dodaje Waldemar Jakson.
Łączna kwota przeznaczona w tym roku na pomoc świdnickim organizacjom pozarządowym wyniesie blisko 2,2 mln zł. (kal)