Kolejne dotacje dla Urszulina

(18 kwietnia) Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował o wsparciu 29 inwestycji z listy rezerwowej ogłoszonego jeszcze w 2009 r. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie w wysokości 56,11 mln zł trafi do samorządów, których projekty były związane m.in. z budową lub modernizacją szkolnych sal i budynków oraz zaplecza sportowego dla uczniów. Na liście znalazła się również gmina Urszulin z projektem „Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół w Urszulinie”. Wcześniej w ramach tego projektu, tyle że własnymi środkami, przeprowadzono remont łazienek, wyposażono w zestawy sprzętu multimedialnego 4 pracownie szkolne, doposażono pracownię informatyczną w 14 komputerów. Ponadto gmina otrzymała refundację wcześniej poniesionych kosztów modernizacji kotłowni i remontu dachu gimnazjum.
Wartość projektu to 1 973 556,94 zł, zaś wnioskowane dofinasowanie wyniosło 851 741,14 zł.

– Otrzymane wsparcie bardzo cieszy – mówi Tomasz Antoniuk, wójt gminy. – Rozpoczęliśmy tak potrzebne w szkole prace remontowe. Ale ten projekt nie rozwiązuje wszystkich problemów. Szukamy wsparcia i dofinansowania m.in: remontu salki gimnastycznej, budowy boiska wielofunkcyjnego, remontu kuchni i stołówki szkolnej oraz wymiany opraw oświetleniowych. To wyzwania, które przed nami. (pk)