Kolejne podejście do parku międzyosiedlowego

Ratusz dostał zgodę od ministerstwa na zmianę zakresu przeznaczenia otrzymanej wcześniej dotacji na przebudowę parku międzyosiedlowego i deptaka przy ul. Lwowskiej. Te dwa zadania okazały się zbyt kosztowne i wkrótce ogłoszony ma być kolejny przetarg nieobejmujący robót na deptaku.

Jesienią ub.r. miasto unieważniło przetarg na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja terenów rekreacyjno-turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka przy ul. Lwowskiej”. Najniższa oferta złożona w tym postępowaniu opiewała na ponad 22 mln zł, podczas gdy miasto zamierzało przeznaczyć na to 16 mln zł (z czego 14,2 mln zł to rządowa dotacja z „Polskiego Ładu”).

Chełmskim urzędnikom nie udało się wysupłać z budżetu dodatkowych milionów na to zadanie, dlatego ostatecznie przetarg unieważniono. Miasto nie wycofało się z całego projektu, tylko wystąpiło do ministerstwa o zmianę warunków promesy i zmianę zakresu prac.

– Otrzymaliśmy zgodę dotyczącą zmiany zakresu przeznaczenia dofinansowania – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Oznacza to, że w najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg, którego zakres obejmie rewitalizację Parku Międzyosiedlowego, przebudowę ul. Połanieckiej wraz z parkingiem i opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację deptaka. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu zawarta zostanie umowa z wykonawcą. Co do deptaka – ta inwestycja zostaje odłożona w czasie, jednak w sytuacji, gdyby udało się wyłonić wykonawcę wyżej wymienionego postępowania, opracowana zostanie dokumentacja projektowa tego zadania. Wtedy, w przyszłości, łatwiej będzie zrealizować to przedsięwzięcie przy udziale środków zewnętrznych. (mo)