Kolejny krok do otwarcia ZOL-u

7 maja w sali konferencyjnej starostwa w Krasnymstawie podpisano umowę na realizację zadania „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Krasnymstawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”. Koszt zadania opiewa na blisko 7,7 mln zł.

W spotkaniu, na którym dyrektor SP ZOZ Krasnystaw Andrzej Jarzębowski podpisał umowę ze zwycięzcą przetargu – firmą „Budmat” z Zamościa, uczestniczyli także przedstawiciele Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz reprezentanci samorządu powiatu krasnostawskiego – starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki i skarbnik powiatu Janusz Cięciera.

Obecna była także poseł Teresa Hałas, której determinacja i zaangażowanie, jak zapewnia starostwo, sprawia, że inwestycja będzie realizowana tak szybko. Starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk w rozmowie z wykonawcą z zadowoleniem stwierdził, że podpisanie umowy wiąże się z niezwłocznym rozpoczęciem prac na placu budowy.

Zarząd powiatu w Krasnymstawie we współpracy z dyrekcją SP ZOZ w Krasnymstawie, widząc potrzebę realizacji przedsięwzięcia, wynikającą także z zidentyfikowanego problemu, jakim jest wzrost odsetka osób starszych w społeczeństwie i ograniczonego dostępu do specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej tych osób, czyni starania, które pozwolą na chociażby częściowe wypełnienie luki w dostępie do świadczeń opieki długoterminowej.

Szacowany koszt całej inwestycji, do której poza wspomnianym zadaniem należeć będą również budowa łącznika z budynkiem głównym szpitala, wyposażenie budynku w energooszczędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz instalację fotowoltaiczną, wyniesie łącznie ponad 13 mln zł. Władzom powiatu udało się jednak uzyskać dofinansowanie w wysokości ok. 9 mln zł. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here