Kolejny krok na ekspresówce

21 grudnia wojewoda lubelski wydał kolejne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), co otwiera drogę do budowy następnego odcinka drogi ekspresowej S17 od węzła Kurów Zachód do węzła Skrudki. Cała droga z Lublina do Warszawy ma być gotowa do końca 2019 r.
Decyzja wojewody umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim toczy się jeszcze postępowanie dotyczące wydania podobnego zezwolenia przed rozpoczęciem prac na odcinku S17 od granicy z województwem mazowieckim do węzła Skrudki.
Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będzie realizowana budowa drogi ekspresowej, ale powiązane z nią skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne.
BCH