Kolektor sprawnie zmierza do mety

Urząd Miasta Świdnik rozstrzygnął przetarg na budowę przedostatniego odcinka kolektora deszczowego. Prace wykona Inżynieria Rzeszów za ok. 10,5 mln zł.


– Według naszych szacunków to bardzo dobra cena, niższa niż zakładaliśmy. Firma ma bardzo dobrą opinię i mamy nadzieję, że sprawnie wywiąże się ze swojego zadania – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika.

Oprócz Inżynierii Rzeszów do przetargu zgłosiły się jeszcze trzy firmy: Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (z ceną 10,7 mln zł), spółka Taylor z Lublina (14 mln zł) i spółka Ids-Bud z Warszawy (18,8 mln zł).

Zadaniem rzeszowskiej firmy będzie wybudowanie półtorakilometrowego odcinka kolektora od ronda Żołnierzy Wyklętych do zbiornika retencyjnego, który wraz z oczyszczalnią wód powstanie jako ostatnia cześć inwestycji.

W tym roku budowa kolektora ruszyła pełną pary. Całkowity koszt inwestycji oszacowano swego czasu na ponad 40 mln zł, przez co miasto od kilku lat budowało go małymi odcinkami. Inwestycja dostała znacznego przyspieszenia w ubiegłym roku, kiedy okazało się, że Świdnik otrzyma na tę inwestycję unijne wsparcie w kwocie ok. 30 mln zł. Przewidywany termin zakończenia budowy kolektora to 2020 rok. (w)