Z kolektorem ruszą na wiosnę

Siedem firm zgłosiło się do ogłoszonego przez miasto przetargu na budowę kolejnych odcinków kolektora deszczowego. Najkorzystniejszą z ofert złożyło Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, które zaproponowało ok. 3,6 mln zł.


We wrześniu Urząd Miasta Świdnik ogłosił przetarg na budowę kolejnych fragmentów głównego miejskiego kolektora odprowadzającego wody deszczowe.
– Szukaliśmy wykonawcy dwóch odcinków kolektora. Pierwszy z nich znajduje się w rejonie ul. Spadochroniarzy i Wyszyńskiego. Drugi będzie biegł w pobliżu ulic Kusocińskiego i Krępieckiej – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji.
Pierwszy z odcinków ma mieć długość prawie pół kilometra, drugi – 258 m.
Do przetargu zgłosiło się siedmiu wykonawców. Najdroższa z ofert opiewała na 6,4 mln zł; najtańszą – 3,6 mln zł – zaproponowało Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i to najprawdopodobniej ta spółka będzie realizować inwestycję.
– Jeśli podpiszemy umowę, prace ruszą w przyszłym roku – mówi Piotrowicz.
Na realizację inwestycji miastu udało się pozyskać unijną dotację w kwocie ok. 30 mln zł, natomiast budowa całego systemu odprowadzania wód deszczowych wyceniona jest na ok. 40 mln zł. Miasto realizuje zadanie etapami od kilku lat. Do wybudowania zostały najdroższe elementy, czyli m.in. zbiornik retencyjny i oczyszczalnia odprowadzanej wody. Według planów cały kolektor ma być gotowy w połowie 2020 roku. (opr. w)