Kolektory napraw sobie sam

Władze gminy Kraśniczyn poinformowały mieszkańców, którzy uczestniczyli w projekcie „Energia odnawialna w gminie Kraśniczyn”, że od 1 lipca wszelkie usterki muszą naprawiać we własnym zakresie.

– 1 lipca upłynął okres gwarancji dla zainstalowanych kolektorów słonecznych. W związku z powyższym usterki i wady należy realizować we własnym zakresie, ponieważ zobowiązania gminy z tego tytułu wygasły – poinformowała na swojej stronie internetowej Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn.

Wójt dodała jednocześnie, że w trosce o dobro mieszkańców samorząd chętnie udostępni kontakt do firmy zajmującej się serwisowaniem tego rodzaju instalacji oraz doraźnie pomoże w kontakcie i rozwiązaniu kwestii awarii. – Ponadto po upływie 5 lat od dnia pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową nastąpi przekazanie instalacji w formie określonej w umowie, jaką podpisał każdy z mieszkańców uczestniczących w projekcie – dodała wójt.

Pod wpisem Grzesiuk pojawiło się kilka komentarzy. Nie wszyscy byli zadowoleni z takiego obrotu sprawy. – Najpierw niech usuną obecne awarie, bo słabo im to idzie – napisał jeden z mieszkańców gminy Kraśniczyn.

W odpowiedzi wójt zapewniła, że wszystkie awarie kolektorów słonecznych, stwierdzone po 1 lipca, „zostały przyjęte do realizacji i zostaną wykonane. Niestety umowa na serwis tak została skonstruowana, że nie ma w niej zapisu o karach za niedotrzymanie terminu na usunięcie awarii” – czytamy. (k)