Koło Łowieckie nr 81 „Sarna”

Koło Łowieckie nr 81 Sarna w Gorzkowie hubertusowskie polowanie urządziło 5 listopada.

 

Po uroczystej odprawie myśliwych przed polowaniem hubertowskim rozpoczynającym nowy sezon łowiecki 2016/2017 oficjalnego otwarcia sezonu dokonuje łowczy koła Piotr Stępień. W polowaniu bierze udział dwudziestu siedmiu myśliwych i osiem osób naganki, stażysta oraz goście, Grzegorz Flor reprezentujący Straż Łowiecką przy Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie oraz myśliwy Piotr Pawelec z KŁ nr 24 Lis w Łopienniku. Polowanie zorganizowano na terenie obwodu nr 208 w okolicach wsi Dębina i Orchowiec. Myśliwi pozyskali pięć dzików, lisa i bażanta. Miłym akcentem na zakończenie było przyjęcie ślubowania myśliwskiego od Rafała Króla i Marcina Tarajko, nowo przyjętych do koła na członków macierzystych. Ślubowanie przyjął prezes Koła Jerzy Kotuła.