Kolumbarium o krok

Pierwsze kolumbarium na cmentarzu komunalnym ma stanąć jeszcze w tym roku

Wszystko wskazuje na to, że w mieście w końcu ruszy od dawna planowana budowa pierwszego w Świdniku kolumbarium. Do przetargu na wykonanie inwestycji stanęło dwóch wykonawców, a zaproponowane przez nich ceny nie przekraczają kwoty, jaką miasto chce wydać na ten cel.


Poszukiwania firmy, która wykona kolumbarium na świdnickim cmentarzu komunalnym, trwały od kilku lat. Wszystkie przetargi na to zadanie kończyły się fiaskiem, bo oferty składane przez potencjalnych wykonawców przekraczały kwotę 400 tys. zł, którą miasto zabezpieczyło na to zadanie w budżecie.
– W tym roku mamy bardzo napięty plan inwestycji. Wśród nich jest wiele przedsięwzięć strategicznych. Nie możemy więc lekką ręką dokładać pieniędzy do kolejnych przetargów, bo może dojść do sytuacji, że pieniędzy zabraknie na te najważniejsze – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika.
W połowie lipca magistrat ogłosił kolejny przetarg. Tym razem urzędnicy zmniejszyli zakres inwestycji z trzech kolumbariów do dwóch. Termin składania ofert minął 1 sierpnia. Wpłynęły dwie oferty nieprzekraczające 400 tys. zł .
– Teraz mamy czas na przeanalizowanie złożonych propozycji i jeśli nic nie przeszkodzi w rozstrzygnięciu postępowania, to kolumbaria powstaną jeszcze w tym roku – informuje Justyna Harasymiuk, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Wykonane zostaną dwie żelbetonowe ściany o wymiarach 18,50×2,65×0,50 m, zawierające minimum 72 nisze na urny. Przed ścianami staną półki na znicze, a całość zostanie pokryta czarnym granitem. Budowa kolumbariów to kolejny element rozbudowy świdnickiego cmentarza. W 2014 roku powstał budek administracji z toaletami i nowe alejki. (w)