KOM-EKO na nowej ścieżce

Dwie firmy stanęły do ponownego przetargu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż odcinka ulicy Turystycznej. Jest spora szansa, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę.

Spółka KOM-EKO z Lublina, zajmująca się dotąd głównie wywozem i przetwarzaniem odpadów komunalnych, zaproponowała kwotę 369 tysięcy złotych brutto, a Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa – prawie 548 tysięcy złotych. Urzędnicy planują wydać maksymalnie 384 tysiące złotych. Jest zatem spora szansa, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę, ale oficjalna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Przypomnijmy, że do poprzedniego przetargu stanęło tylko Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa, które zaproponowało kwotę 535 tysięcy złotych brutto, czyli dużo wyższą od tej, którą chcieli wydać urzędnicy. Postępowanie zostało unieważnione. – Oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – uzasadniali wówczas decyzję urzędnicy.

W planach, oprócz budowy odcinka ścieżki, jest też przebudowa chodnika, a także dostawa i montaż stojaków rowerowych. Wykonawca będzie musiał m.in.: „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. Roboty na Turystycznej mają się zakończyć najpóźniej 15 listopada tego roku. GR