Komisja wojskowa wzywa rocznik 2004

Od 22 maja do 7 czerwca w powiecie krasnostawskim odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 2004 r., zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu krasnostawskiego oraz mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. To kilkaset osób.


Powiatowa komisja wojskowa w Krasnymstawie działać będzie codziennie (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych) w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krasnymstawie przy ul. Matysiaka 5, w godzinach 7-16 (tel. 690 867 624 – czynny od 22 maja). Starostwo przypomina, że osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej musi wziąć ze sobą: dokument tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli dana osoba na coś choruje lub chorowała w przeszłości), a także dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

– Wzywany obowiązany jest stawić się w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym wezwaniu – informuje powiat. – Z ważnych powodów istnieje możliwość zmiany terminu na inny dzień, należy jednak zgłosić taką potrzebę odpowiednio wcześniej – czytamy w specjalnie wydanym komunikacie.

Co ciekawe warto pamiętać, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia mężczyzn z rocznika 2004 od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Za niestawienie się przed komisją grozi grzywna lub przymusowe doprowadzenie na komisję przez policję. (kg)