Komisje rady miasta z wiceprzewodniczącymi

Komisje rady miasta pracują już w komplecie. Na ostatnich posiedzeniach wybrano wiceprzewodniczących.

Komisji budżetu i rozwoju gospodarczego przewodniczy radny Mirosław Czech. Zastępcą jest była prezydent Chełma, Agata Fisz. W komisji oświaty, kultury i sportu wiceprzewodniczącą została radna PiS, Dorota Rybaczuk. Komisji szefuje radny Marek Sikora.

Z kolei Ryszard Dżaman został wybrany wiceprzewodniczącym komisji porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego, na czele której stoi radny Stanisław Mościcki.

Zastępcą przewodniczącego komisji rewizyjnej został natomiast radny Tomasz Kazimierczak z Koalicji Obywatelskiej. Komisji szefuje radny Piotr Krawczuk vel Walczuk. Wiceprzewodniczącą komisji rodziny, zdrowia i ochrony środowiska została radna Małgorzata Ostrowska. Przewodniczącym jest Tomasz Otkała. (s)