#KOMÓRKOMANIA

Działo się w ZSZ nr 5 w Chełmie
19 października w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie odbyła się akcja informacyjno-edukacyjna Fundacji DKMS pod hasłem LUBELSKA#KOMÓRKOMANIA. Głównym jej celem było propagowanie idei dawstwa szpiku, a przede wszystkim zachęcenie młodzieży pełnoletniej do rejestracji jako potencjalni dawcy szpiku. Zarejestrowano 33 osoby, wśród nich byli uczniowie i absolwenci szkoły, nauczyciele,
a także dyrektor Jarosław Wójcicki. Dodatkowo odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji DKMS. Organizacja takich akcji wpisuje się w realizację programu wychowawczego szkoły, w którym szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie osobowości ucznia oraz jego systemu wartości. Koordynatorzy akcji – Aleksandra Klajnert, Elżbieta Samulak i Monika Gębicka – serdecznie dziękują wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i w różny sposób wsparli inicjatywę. (r)