Kompleksowe wsparcie dla potrzebujących

Usługi opiekuńcze, zajęcia w Klubie Seniora, szkolenia dla opiekunów czy możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu do rehabilitacji – miasto Świdnik wraz z Bractwem Miłosierdzia im. św. Brata Alberta i Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik przygotowały projekt „Centrum aktywności społecznej w Świdniku”. Jego wartość to ponad 3,6 mln zł, z czego 3,1 mln zł to unijne dofinansowanie.


Uchwałę o przystąpieniu przez miasto do projektu, którego liderem będzie Bractwo Miłosierdzia im. Brata Alberta, podjęli na ostatniej sesji świdniccy radni. Teraz projekt trafi do Urzędu Marszałkowskiego i jeśli uzyska dofinansowanie, przewidzianymi w projekcie różnymi rodzajami wsparcia zostanie objętych 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świdnik.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z usług opiekuńczych, asystenckich, zajęć w Klubie Seniora oraz z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, a kilkanaście osób znajdzie zatrudnienie na stanowiskach pielęgniarek, psychologów, asystentów osób z niepełnosprawnością, instruktorów zajęć w Klubie Seniora oraz opiekunek. Miasto ze środków projektowych planuje przeprowadzić remont lokalu przy ul. Norwida 2 na potrzeby Klubu Seniora, kupić jego wyposażenie oraz urządzenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Wartość projektu to 3 673 634,06 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ma wynieść 3 120 759 zł. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie, a są na to duże szanse, jego realizacja rozpocznie się 1 grudnia tego roku i potrwa do 31 sierpnia 2023 roku. JN