Kompromis w Sawinie

Sawin ma budżet na 2017 rok. Stało się tak, bo zwaśnione strony w radzie gminy wreszcie osiągnęły porozumienie. Wójt Dariusz Ćwir przystał na cztery zadania, zgłoszone przez opozycję, ta z kolei nie nalegała, by skarbnik dorzuciła pieniądze dla GOPS na podwyżki dla pracowników.

Z końcem grudnia minionego roku nie udało się uchwalić budżetu gminy Sawin na 2017 rok, bo opozycja, która ma większość w radzie, wytknęła wójtowi, Dariuszowi Ćwirowi, że w projekcie nie zabezpieczył tylu pieniędzy na opiekę społeczną, ile chciał GOPS, i nie zaplanował zgłoszonych przez nią inwestycji. Okazało się, że fundusze na utrzymanie dzieci z terenu gminy, przebywających w domach dziecka, czy podopiecznych domów pomocy społecznej, były zabezpieczone w budżecie, natomiast wójt i skarbnik Agnieszka Nowosad, nie ujęli podwyżek płac pracowników GOPS. – Były one z nami nieuzgodnione, a w dodatku jeśli będziemy planować regulację płac, obejmie ona pracowników wszystkich jednostek, a nie tylko GOPS – mówi Dariusz Ćwir.
Kierownik GOPS w Sawinie Jolanta Król na podwyżki dla pracowników zaplanowała aż 107 tys. zł. Zdaniem wójta wynagrodzenia w opiece społecznej do najniższych nie należą, zwłaszcza kadry zarządzającej.
Gminie Sawin zajrzało w oczy widmo uchwalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Tak by się stało, gdyby rada do końca stycznia nie przyjęła najważniejszego dla samorządu dokumentu. W miniony wtorek, 17 stycznia, wszyscy radni wzięli udział w nieformalnym spotkaniu, na którym ostatecznie osiągnęli kompromis. Wójt wyraził zgodę, by w budżecie znalazły się cztery przedsięwzięcia, zgłoszone przez radnych opozycji. Pierwsze to wykonanie projektu technicznego budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 812 w Czułczycach. Chodzi o ponad kilometrowy odcinek. Zadanie to zgłosił radny Zdzisław Szulędzki. Kolejne dotyczy ustawienia znaków drogowych w Sawinie na tzw. osiedlu Słoneczne, o co zabiegała przewodnicząca rady Joanna Rzepecka. Opozycji, a radnemu Bogusławowi Pawlukowi najbardziej, zależy również na uregulowaniu stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod drogę w Łukówku. Ostatnim wnioskiem był remont świetlicy wiejskiej w Bukowej Małej, gdzie mieszka druga wiceprzewodnicząca rady Magdalena Mazurek. Przy okazji gmina zamierza także odnowić świetlicę wiejską w Bukowie Wielkiej. Wójt zapewnił, że wszystkie złożone przez radnych opozycji zadania, zostaną w bieżącym roku zrealizowane.
Środowa sesja rady gminy była zatem zwykłą formalnością. Wypracowany dzień wcześniej kompromis sprawił, że obrady przebiegały w dość spokojnej jak na Sawin atmosferze. Wszyscy radni, czyli cała piętnastka, zagłosowali za uchwaleniem budżetu.
– Mamy budżet! – skwitowała krótko po głosowaniu przewodnicząca Rzepecka. – Działajmy dla dobra wspólnego całej gminy – wtrącił zadowolony z wyniku głosowania wójt Ćwir. (ptr)