Komu przypadnie prestiżowe wyróżnienie?

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin-Stalowa WolA Rozwadów wraz z elektryfikacją znalazły się wśród nominowanych w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019. Wartość inwestycji to blisko 300 milionów złotych. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zmodernizowane odcinki stanowią fragment: linii kolejowej nr 68 od km 0,339 do km 104,043 oraz łącznicy kolejowej nr 565. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego w powiatach: miasto Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim oraz na terenie województwa podkarpackiego, (powiat stalowowolski). Inwestycja wpłynie bezpośrednio na podniesienie standardu najważniejszych szlaków kolejowych Polski na kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe. Oddana do użytku linia zdecydowanie przyczyni się do poprawy wizerunku kolei jako sprawnego i przyjaznego środka transportu. Data zakończenia inwestycji: 9 listopada 2019.

Znamy listę 30 nominowanych w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019. Wśród ubiegających się o prestiżowe wyróżnienie nie zabrakło tych z Lublina, Świdnika i naszego regionu.


Wśród nominowanych znalazły się: budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku, remont linii kolejowej Lublin – Stalowa Wola Rozwadów oraz rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

W drugim etapie konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 głos należeć będzie do członków Rady Konsultacyjnej, którzy spośród nominowanych projektów wskażą swoich faworytów.

Jednocześnie w głosowaniu internetowym swój typ wybiorą także czytelnicy ogólnopolskiego serwisu internetowego PortalSamorzadowy.pl.

Każdy może oddać głos za lub przeciw każdej z nominowanych inwestycji.

Głosowanie zakończy się 17 września o godz. 12.

Laureaci konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 zostaną uhonorowani podczas uroczystej gali w trakcie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (25-26 września 2019 roku).