Komunalnicy na plusie

Świdnicki PEC jest w dobrej kondycji. Spółka kolejny rok zamknęła zyskiem, inwestując przy tym w rozwój sieci ciepłowniczej

Dwie największe świdnickie spółki komunalnej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” i Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek”, zakończyły ubiegły rok na plusie. Zyski może nie są wielkie, ale obydwa przedsiębiorstwa w tym okresie zrealizowały pokaźne inwestycje.


Pod koniec czerwca w spółkach odbyły się walne zgromadzenia udziałowców (w tym przypadku stuprocentowym właścicielem jest miasto), które zatwierdziły sprawozdania finansowe przedsiębiorstw za ubiegły rok. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC”, dostarczające ciepło do świdnickich mieszkań i innych obiektów, 2018 roku zamknęło zyskiem w wysokości 253 853,50 zł przy przychodach na poziomie 21 632 342 zł. Rok wcześniej zysk wyniósł ok. 345 tys. zł, ale przychody spółki było o 4,13 proc. wyższe niż w 2018 r.

– Największy wpływ na obniżenie przychodów miała niższa sprzedaż ciepła spowodowana cieplejszym sezonem grzewczym – wyjaśnia Krzysztof Michalski, wiceprezes PEC, dodając, że spółka sprzedała 361 521,54 GJ ciepła, czyli o 14 915,57 GJ mniej niż w poprzednim roku.

Na mniejszy zysk przełożyły się również poczynione wydatki inwestycyjne. W zeszłym roku PEC przeznaczył na nie 1 170 187 zł, a w 2017 nieco ponad 800 tys. zł. W 2018 roku spółka przyłączyła do miejskiej sieci ciepłowniczej sześć budynków mieszkalnych: dwa nowo wybudowane budynki wielorodzinne przy ul. Kopera i ul. Pileckiego oraz cztery budynki, które zostały przyłączone w ramach programu likwidacji indywidualnych kotłowni gazowych na osiedlu Brzeziny-Kalina. Wykonano też inwestycję związaną z zasileniem w ciepło powstającego właśnie kompleksu basenów przy ul. Fabrycznej i rozpoczęto przygotowywanie inwestycji związanej z budową osiedla „Mieszkanie Plus” przy ul. Gen. Roweckiego „Grota”.

Mniejszy zysk niż rok wcześniej wypracowało również Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek”, zajmujące się w Świdniku dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, usługami sanitarnymi, utrzymaniem porządku i zieleni oraz miejskich dróg. Dochód Pegimeku za 2018 r. wyniósł 914 154 zł o ponad 200 tys. zł mniej niż rok wcześniej. Z kolei przychody wyniosły 24 867 877 zł wobec 23 629 112 zł w 2017.

– Niższy zysk był spowodowany wyższymi o 8,5% kosztami działalności operacyjnej, czyli zakupami i większą liczbą inwestycji. Pod względem inwestycji ubiegł rok był rekordowy – wyjaśnia Hubert Obrusiewicz, prezes PK „Pegimek”. – Na zakupy i modernizację wydaliśmy łącznie w zeszłym roku 4 016 062 zł (w 2017 roku inwestycje zamknęły się kwotą 2,4 mln zł).

Dzięki temu wykonano blisko 7 km nowych sieci wodociągowych, czyli o 98% więcej niż w 2017 roku, zakupiono samochód ciśnieniowy z odzyskiem wody KAISER, kamerobusa czy urządzenie do krakingu statycznego.

– Warto wspomnieć też o redukcji współczynnika strat wody, jaki udało nam się osiągnąć w ubiegłym roku – dodaje prezes Obrusiewicz. – Dzięki skutecznej polityce wydzielania nowych stref, szybkiej lokalizacji wycieków i awarii wartość strat spadła do bardzo dobrego poziomu 13%. JN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here