Komunikacja miejska nieopłacalna?

Czy Krasnystaw stać na utworzenie miejskiej komunikacji publicznej? Wiceburmistrz Krzysztof Sugalski przygotował analizę opłacalności „Zielonego transportu publicznego”, z której wynika, że każdego roku w budżecie na ten miasto będzie musiało zaplanować prawie 1,5 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”. Miasto Krasnystaw w odpowiedzi na składane przez radnych i mieszkańców wnioski w sprawie utworzenia miejskiej komunikacji publicznej przeprowadziło wstępną analizę finansową opłacalności tej inwestycji.

Założono zakup trzech autobusów elektrycznych w cenie 1,9 mln zł netto każdy przy dofinansowaniu około 80 proc. oraz infrastruktury do ich ładowania na poziomie około 250 tys. zł. Z uwagi na żywotność baterii przyjęto 15-letni okres referencyjny dla przedsięwzięcia. Koszty eksploatacyjne w tym okresie wyliczono na 1,75 mln zł rocznie, biorąc pod uwagę utrzymanie bazy i sprzętu oraz zatrudnienie kierowców i mechaników. Przychody oszacowano na około 300 tys. zł rocznie przy średniej cenie biletu 2,50 zł netto, biorąc pod uwagę trzy linie autobusowe, po 10 kursów dziennie i przy założeniu wykorzystania miejsc w autobusach na poziomie 30 procent.

– Uwzględniając te dane, czyli koszty i przychody, samorząd co roku musiałby zabezpieczyć pieniądze na utrzymanie komunikacji w wysokości około 1,45 mln – podkreśla wiceburmistrz Krasnegostawu Krzysztof Sugalski. – Z tych wyliczeń wynika, że utworzenie i utrzymanie komunikacji miejskiej w oparciu o nasze założenia byłoby ogromnym obciążeniem dla budżetu miasta na wiele lat.

Ostatecznie miasto nie zdecydowało się aplikować do powyższego naboru, ale nie oznacza to, że zrezygnowało z zamiaru utworzenia komunikacji publicznej. – Pracujemy nad tym, aby utworzyć ją w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw, w skład którego wchodzi pięć sąsiadujących ze sobą gmin – wyjaśnia wiceburmistrz Sugalski. – Wówczas przewidywana opłacalność takiej inwestycji powinna się zdecydowanie poprawić z uwagi na lepsze wykorzystanie zakupionego taboru, a jednocześnie oprócz zrealizowania postulatów zgłaszanych przez naszych mieszkańców, przyczyniłoby się to do lepszego skomunikowania gmin sąsiadujących z miastem.

W związku z oczekiwaniem na ostateczne wytyczne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w sprawie kwot przewidywanych do wykorzystania przez poszczególne Miejskie Obszary Funkcjonalne obecnie nie ma ustaleń z gminami dotyczących partycypacji w kosztach przedsięwzięcia. Jeśli doszłoby do utworzenia „Zielonego transportu publicznego” niewykluczone, że powstałaby nowa miejska spółka, choć władze miasta biorą również pod uwagę możliwość poszerzenia działalności przez istniejące już Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. (s)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here