Konferencja Lub-Invest 2019 tuż-tuż

23 września w Lublinie w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej odbędzie się konferencja Lub-Invest 2019. Głównym jej celem jest wzmocnienie potencjału inwestycyjnego i eksportowego przedsiębiorców w świetle obecnych możliwości i nadchodzących wyzwań.


Lub-Invest to konferencja organizowana od 2010 roku, stanowiąca platformę do dyskusji na temat biznesu, międzynarodowych partnerstw i rynków zbytu. Tegoroczna edycja będzie wydarzeniem towarzyszącym kongresowi Inicjatyw Europy Wschodniej Konferencja i zaplanowane debaty będą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie promocji gospodarczej, przyciągania i obsługi inwestycji, jak również prowadzenia działalności eksportowej. Spotkanie w gronie ekspertów z całej Polski pozwoli na prowadzenie dyskusji, która w świetle zmieniających się perspektyw i oferty, jaką prezentują poszczególne regiony, może zaowocować nowymi pomysłami i rozwiązaniami.

W ramach Lub-Invest przewidziano następujące debaty: Czy transgraniczność będzie kołem zamachowym gospodarki Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej? * Internacjonalizacja polskich firm oraz ich promocja na perspektywicznych rynkach z wykorzystaniem cross-border e-commerce * Instrumenty biznesowej współpracy międzynarodowej.

Podczas kongresu zaplanowano również spotkania B2B oraz serię warsztatów Google Internetowe Rewolucje. Podejmowane tematy będą dotyczyć tego, jak ocenić gotowość biznesu do ekspansji zagranicznej, wybrać rynki docelowe, rozwinąć biznes na nowe rynki, a także, dlaczego warto wybrać kanał e-commerce w działalności eksportowej. Warsztaty odbędą się 24 września . Obowiązują zapisy: kongres@lublin.eu do 18 września.