Koniec kłopotów Interbudu?

Lubelska spółka Interbud próbuje wyjść z kłopotów i podejmuje działania naprawcze. Zarząd firmy złożył do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Świdniku wniosek o otwarcie postępowania układowego w procesie restrukturyzacji działalności.
Interbud chce przeprowadzić wiele działań, które mają nie dopuścić do jego upadłości. Sytuacja jest bardzo poważna, bo wierzytelności spółki sięgają 50 milionów złotych. Aby uzyskać pieniądze na spłatę długów, Interbud chce sprzedać m.in. biurowiec przy ul. Turystycznej w Lublinie, gdzie mieści się obecna siedziba spółki oraz nieruchomości inwestycyjne przy ul. Gęsiej w Lublinie i gruntową w Kraśniku. W ten sposób planuje pozyskanie kilkunastu milionów złotych.
Firma chce również ograniczyć koszty działalności bieżącej, obejmujące m.in. wynagrodzenia, materiały i paliwa, usługi obce, raty leasingu, podatki itp. Co miesiąc kosztuje to 300 tys. złotych. Planowana redukcja ma doprowadzić do obniżenia kosztów do 200 tys. złotych, co przyniesie 1,2 mln złotych oszczędności rocznie.
Trzeci proces polegać będzie na rezygnacji z pozyskiwania zleceń jako wykonawca prac budowlano-montażowych. Interbud ma skoncentrować się na działalności deweloperskiej. Obecnie buduje mieszkania na Osiedlu Felin i Brzozy III przy ul. Dunikowskiego. Kolejne inwestycje na Osiedlu Felin (bloki nr 6 i nr 7) oraz bloki komunalne, przy ul. Relaksowej oraz przy ul. Jana Pawła II i Gęsiej miałby przynieść spółce ponad 20 milionów złotych zysku.
Firma zaproponowała również procedurę spłat zadłużenia dla obecnych wierzycieli. W tym momencie decyzja co do przyjęcia planu zależy od sądu. Wniosek przechodzi obecnie ocenę formalną.

– Działania restukturyzacyjne i naprawcze mają jeden cel: chcemy przede wszystkim poprawić kondycję finansową spółki oraz odbudować zaufanie interesariuszy – mówi Tomasz Grodzki, nowy prezes zarządu Interbudu, m.in. były szef MOSiR, były dyrektor generalny i prokurent samoistny w Perle – Browarach Lubelskich, pracujący także w firmach związanych z branżą budowlano–deweloperską PBL: Development (dyrektor zarządzający), Grupa Kapitałowa Wikana (wiceprezes ds. finansowych) i IDEA Invest (wiceprezes). KB