Koniec papierowych L-4

Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały w ubiegłym tygodniu porozumienie o współpracy w zakresie edukacji lekarzy, jak mają wystawiać e-zwolnienia.


Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie mają mieć tylko elektroniczną formę. Ich wystawiania muszą nauczyć się wszyscy medycy, w tym ci rozpoczynający pracę. Pomogą im w tym pracownicy ZUS, którzy poprowadzą na uczelni szkolenia i wykłady dla studentów z kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. – Konieczność wystawiania zaświadczeń lekarskich i innych dokumentów w formie elektronicznej jest wymogiem XXI wieku.

Udział ZUS w szkoleniach dla studentów przyczyni się do tego, że każdy absolwent Uniwersytetu Medycznego będzie posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętność posługiwania się tymi nowoczesnymi narzędziami – zaznacza prof. n. med. Barbara Jodłowska-Jędrych, prorektor Uniwersytetu Medycznego. – To porozumienie pozwoli nam dotrzeć do przyszłych lekarzy, zanim jeszcze wejdą na rynek pracy, do tych, którzy za chwilę będą wystawiać elektroniczne zwolnienia – dodaje dyrektor lubelskiego ZUS, Piotr Waszak. Elektroniczne zwolnienia trafiają przez Internet i ZUS bezpośrednio do pracodawcy pacjenta. (EM.K.)