Koniec rekrutacji do przedszkoli

Zakończyła się rekrutacja do lubelskich przedszkoli, jednak w mieście jest jeszcze 380 wolnych: 161 w przedszkolach i 219 miejsc w oddziałach przedszkolnych. A bez przydziału do konkretnego przedszkola czy oddziału przedszkolnego pozostaje 154 dzieci.


W tegorocznej rekrutacji 146 maluchów nie dostało się do przedszkoli, a 8 nie zostało przyjętych do żadnych oddziałów przedszkolnych. Zgodnie z przepisami oświatowymi dzieciom, które nie zostały nigdzie przyjęte, miasto wkrótce wskaże miejsca wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których po rekrutacji uzupełniającej pozostały wolne miejsca. Informacja o wskazanej placówce dotrze do rodziców listownie. W tym roku samorządy zobowiązane były dodatkowo zapewnić miejsca wszystkim trzylatkom. Miasto podpisało także umowy z nowymi placówkami niepublicznymi, które będą działały na takich samych zasadach, jak przedszkole publiczne (niższe czesne). Takim przedszkolem jest np. „Martynka i Przyjaciele” przy ul. Wallenroda 4c, które ma do dyspozycji 20 miejsc. (EM.K.)