Koniec z taplaniem się w błocie

Być może jeszcze przed wakacjami ruszy budowa ulic Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku. Będzie prowadzona etapami. W pierwszym ułożona zostanie kanalizacja deszczowa, asfaltowa nawierzchnia i chodniki. W drugiej ulica Poziomkowa zostanie połączona z Polną.


Poziomkowa i Jagodowa to gruntowe ulice, przy których w ostatnich latach powstało wiele jednorodzinnych domów. Po każdym większym deszczu tworzą się na nich kałuże i koleiny, których nie sposób wyrównać, bo wszystko wypłukuje woda spływająca z wyżej położonej ulicy Rejkowizna.

Ale jest nadzieja na zmianę i to gruntowną. W czerwcu zeszłego roku miasto ogłosiło przetarg na przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia i asfaltowej nawierzchni na obydwu ulicach wraz chodnikami. Dokumentacja już jest i miasto zamierza się zabrać za realizację inwestycji.

– Mamy już pozwolenie na budowę ul. Poziomkowej i Jagodowej i na najbliższej sesji chcemy przesunąć w budżecie środki na tę inwestycję (1,7 mln) obejmującej budowę obydwu dróg z pełną infrastrukturą, oświetleniem i kanalizacją – mówi Marcin Dmowski, wiceburmistrz Świdnika.

Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu i znalezienie wykonawcy. Jednocześnie miasto wystąpiło do starostwa powiatowego o wydanie pozwolenia na realizację drugiego etapu inwestycji, zakładającego połączenie ulicy Poziomkowej z Polną ulicą o nawierzchni z betonowej kostki wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i chodnika. JN