Konkretniej i bez medialnego szumu…

Skargi na działalność starosty, dyrektora SP ZOZ-u, Wydziału Geodezji i Budownictwa, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i wieloletnim programie inwestycyjnym – między innymi takimi kwestiami podczas ostatniej sesji zajmowała się Rada Powiatu Świdnickiego. Radni dowiedzieli się również jak będzie działać powiat pod rządami włodarzy z PiS. – Będzie więcej konkretów, a mniej medialnego szumu – zapowiedział starosta Łukasz Reszka.


Jednym z pierwszych punktów, jakie znalazły się w porządku obrad czwartkowej sesji (13 grudnia) rady powiatu, tradycyjnie była informacja starosty o działalności zarządu między sesjami. Starosta Łukasz Reszka (PiS) wyjaśnił, że przed sesją radni otrzymali szczegółowe i obszerne sprawozdanie, więc nie będzie go odczytywał, a jedynie odpowie na pytania, gdyby radni takowe mieli.

– Otrzymaliśmy tę informację przed chwilą. Jeśli mamy przyjąć w tej kadencji taki wzór postępowanie, że nie będziemy tego wysłuchiwać, to poproszę na przyszłą sesję taką informację na 7 dni przed. Trudno oczekiwać, abyśmy odnosili się do czegoś, co dostaliśmy w ostatniej chwili – mówił opozycyjny radny Jakub Osina (ŚWS).

Jego zdanie poparła radna Elżbieta Migut (KO), argumentując, że warto byłoby odczytać tę informację chociażby z tego powodu, że na sali obrad są przedstawiciele jednostek podległych powiatowi.

Ostatecznie starosta odczytał ośmiostronicowe sprawozdanie. Większość radnych nie ma co do niego uwag. Jedynie radna Edyta Lipniowiecka (ŚWŚ) pytała, kto będzie reprezentantem powiatu w spółce Regionalny Park Przemysłowy, a kto na walnym Portu Lotniczego Lublin.

Jak wyjaśniał Reszka, przedstawicielem powiatu w PLL będzie wicestarosta Bartłomiej Pejo, w Parku Przemysłowym – on sam.

Podczas sesji radni wybrali swoich reprezentantów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zasiądą w niej Arkadiusz Pszeniczka (PiS) i Jakub Osina. Przegłosowano również skład Społecznej Rady SP ZOZ. Starostę reprezentować w niej będzie radny i członek zarządu powiatu Radosław Brzózka, wojewodę radny Mirosław Król (PiS), zaś Iwona Jaworska wójta gminy Mełgiew.

Podczas sesji radni rozpatrzyli również trzy skargi, które wpłynęły do rady powiatu.

Pierwsza dotyczyła działalności dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Chodziło m.in. o niewypłacenie premii lekarzom. Druga ze skarg tyczyła się błędnego naliczenia przez byłego starostę subwencji dla jednej z jednostek podległych. Trzecia ze skarg dotyczyła działalności Wydziału Budownictwa i Geodezji, a konkretnie wpisania przez starostwo złych danych do dokumentów. Wszystkie z nich rada jednogłośnie uznała za bezzasadne.

– W pierwszym przypadku sprawę zbadała Inspekcja Pracy i nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w działaniu dyrektora. Druga ze spraw została już skorygowana, więc skarga automatycznie okazała się bezzasadną. W sprawie trzeciej okazało się, że dane wpisane w dokumenty przez starostwo wynikały z postanowienia sądu i starostwo nie mogło postąpić inaczej – wyjaśniają radni.

Czwartkowa sesja była pierwszą w tej kadencji, podczas której radni składali interpelacje. Niewielu skorzystało z tej możliwości. M.in. o budowę chodnika przy drodze w Oleśnikach interpelował radny Arkadiusz Jurek (PiS). Z kolei J. Osina pytał o przyszłość ulicy Dworcowej.

– Jakie będą dalsze losy tej ulicy? Jaka będzie strategia powiatu w tym temacie? – pytał radny.

– Dworcowa jest priorytetem dla tego zarządu – odpowiadał mu starosta Reszka. – Chcemy dokończyć tę sprawę jak najszybciej. Co do strategii, być może się zmieni: mniej szumu medialnego, a więcej konkretów.

Podczas sesji przyjęto również Wieloletni Program Inwestycyjny powiatu na lata 2019-2023.

– Analizując ten dokument, przygotowany przez naszych poprzedników, dokonaliśmy wstępnej priorytetyzacji działań inwestycyjnych. Zaproponowaliśmy usunięcie inwestycji po nazwą „Budowa krytej pływalni przy PCEZ w Świdniku”, czyli jednego ze sztandarowych pomysłów poprzedników – mówi Reszka.

Program przyjęto jednogłośnie. Na kolejnej sesji, 27 grudnia, tuż po świętach, radni zajmą się uchwalaniem budżetu na 2019 rok. (w)