Konkurs dla miłośników komiksów i historii

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości ogłoszono konkurs „Dostojna Jubilatka urodzona w Lublinie”. Zadaniem uczestników jest stworzenie komiksu o tematyce związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości z Lublinem w tle. Termin nadsyłania prac mija 26 sierpnia. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody.


W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą pochwalić się swoim talentem i w oryginalny sposób upamiętnić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy na temat miasta i historii, ale też pogłębianie zainteresowań artystycznych, zainteresowanie komiksem oraz promowanie i rozwijanie talentów plastycznych. Organizatorzy zaznaczają, że jest to wyjątkowa akcja, która połączy historię z nowoczesną formą przekazu, jaką stanowi komiks.

Każdy uczestnik powinien przygotować maksymalnie dwie prace, które przedstawią „jego więź z krajem, przygodę, ważne wydarzenie związane z odzyskaniem niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem Lublina jako pierwszej „stolicy” wolnej Rzeczpospolitej”. Komiksy powinny być pracami całkowicie indywidualnymi i nie publikowanymi nigdzie wcześniej. Technika wykonywania jest dowolna, komiks nie może przekraczać czterech stron. Do plansz komiksowych należy dołączyć ich zdigitalizowaną wersję na dowolnym nośniku pamięci, podstawowe dane uczestnika i podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Prace można składać osobiście lub wysyłając na adres: Filia nr 35 MBP przy ul. Bursztynowej 20, 20-576 Lublin.

Prace uczestników będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6-8, 9-12 i 13-19 lat. Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe w postaci książek, czy materiałów plastycznych. Oprócz tego, komiksy wezmą udział w wystawie pokonkursowej, zorganizowanej w bibliotece przy ul. Bursztynowej, a także znajdą się w pamiątkowym albumie.

Joanna Niećko