Konkurs inspirowany historią Reisele i naszym artykułem

W styczniu br. opublikowaliśmy w „Nowym Tygodniu” artykuł pt. „Co się stało z małą Reisele?”. Opierał się na fragmencie poruszającego listu mieszkanki Izraela z chełmskimi korzeniami, poszukującej osób, które wiedzą cokolwiek o tym, jaki los spotkał jej ciocię, tj. małą Reisele. Ślad po dziewczynce zaginął ponad 70 lat temu w Chełmie.

Autorka listu opisywała też bohaterstwo dwóch chełmianek. Historia małej Reisele opisana na naszych łamach stała się inspiracją do konkursu historycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Strachosławiu (gmina Kamień). Konkurs pod hasłem „Napisz dalszą historię małej Reisele…” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII województwa lubelskiego. Obejmuje okres II wojny światowej oraz czasy powojenne do roku 1968 r. Organizatorzy wskazują, że podstawowe źródło do napisania pracy konkursowej stanowi artykuł pt. „Co się stało z małą Reisele?” z nr 2 (839) „Nowego Tygodnia” (10-16 stycznia br.).

Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie szkoły: www.spstrachoslaw.szkolnastrona.pl. Wszelkie pytania odnośnie regulaminu można kierować na adres b_wanarska@wp.pl. Patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Kamień, Tygodnik Lokalny „Nowy Tydzień”, Towarzystwo Izraelskie w Chełmie, Henia Rotenburg (autorka listu). (mo)