Konkurs pro forma

Jarosław Walczuk, przewodniczący rady powiatu chełmskiego, wygrał konkurs na stanowisko kierownika referatu w urzędzie gminy w Rudzie-Hucie. Ale to żaden awans, bo wcześniej był zastępcą wójta. Po objęciu mandatu radnego musiał z funkcji zrezygnować.

Przepisy zabraniają łączenia stanowiska wójta czy zastępcy wójta z mandatem radnego. To dlatego Jarosław Walczuk musiał zrezygnować z funkcji zastępcy wójta gminy Ruda-Huta, gdy został wybrany radnym powiatu chełmskiego. Przez trzy miesiące był na wypowiedzeniu. Ale etat w urzędzie zachowa. W marcu wójt ogłosił konkurs na stanowisko kierownika referatu organizacyjnego w Urzędzie Gminy.

W konkursie, jako jedyny, wystartował dotychczasowy wicewójt i, jak łatwo zgadnąć, konkurs wygrał. – Uznałem, że nadal chcę pracować w gminie, wystartowałem w konkursie, nie było innych kandydatów – mówi J. Walczuk. – Zakres moich nowych obowiązków będzie nawet szerszy niż dotychczas. Poza tym, że nie będę mógł już zastępować szefa w tych sprawach, które są przypisane tylko jego stanowisku. (bf)