Konkurs zakończony skandalem

Skandalem zakończył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym. Okazało się, że wybrana kandydatka nie ma kwalifikacji, by sprawować to stanowisko. Postępowanie unieważniono.

16 maja Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny, ogłosił konkurs na dyrektora SP w Łopienniku Nadrzecznym. Funkcję tę, od czasu odwołania Mariusza Sapko, pełni Ewa Janik. Jak udało się nam nieoficjalnie dowiedzieć do konkursu przystąpiła właśnie Janik i Sapko, a także nauczycielka języka polskiego Wioletta Kulik. Podobno postępowanie wygrała Ewa Janik, którą poparli przedstawiciele władz gminy i grono pedagogiczne, drugie miejsce zajął Sapko z poparciem kuratorium i ZNP, a trzecie Kulik, którą na stanowisku dyrektora z chęcią zobaczyłyby władze nauczycielskiej Solidarności.

Kilka dni po ogłoszeniu wyników konkursu portal dziennik-siennicy napisał jednak, że okazało się, iż Janik „nie ma kwalifikacji, żeby nie tylko zostać dyrektorem, ale nie miała ich też, żeby przy panu Sapce pełnić funkcje wicedyrektora”. O komentarz w sprawie od razu zwróciliśmy się do wójta Sawy. W odpowiedzi otrzymaliśmy jedynie informację, że konkurs został unieważniony, a także zarządzenie w tej sprawie wydane przez wójta w ostatni wtorek, 18 czerwca.

– Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora SP w Łopienniku Nadrzecznym wszczęty na podstawie zarządzenia wójta gminy Łopiennik Górny z dnia 16 maja oraz zarządzam ponowne przeprowadzenie postępowanie konkursowego – czytamy w zarządzeniu wydanym przez wójta Sawę. Z dokumentu dowiadujemy się dalej, że organ prowadzący, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej oraz pozostałą dokumentacją postępowania, uznaje za słuszne uwagi zgłoszone do protokołu przez członków komisji konkursowej dotyczące braku odpowiednich kwalifikacji przez wyłonionego kandydata na stanowisko dyrektora SP w Łopienniku Nadrzecznym.

„Słusznie podniesiono, że przedłożone przez kandydata zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla kadry zarządzającej oświatą (210 godzin) nie spełnia wymogu paragrafu 1 punkt 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora (…).

Przedłożone zaświadczenie wydane przez Centrum Doskonalenia Zawodowego w Warszawie nie potwierdza ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli”. Zarządzenie kończy się stwierdzeniem, że w związku z powyższą nieprawidłowością władze Łopiennika Górnego musiały konkurs unieważnić. (kg)