Konkursowy kołowrotek

Pierwsze konkursy na dyrektorów trzech chełmskich placówek oświatowych zakończyły się fiaskiem, m.in. z powodu braku kandydatów.

Do ogłoszonego w kwietniu br. konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 5 nie wpłynęły żadne aplikacje, a na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 14 była tylko jedna oferta od kandydata. Komisja konkursowa zebrała się, ale po analizie formalnej dokumentów kandydat ten nie został dopuszczony do dalszej części postępowania konkursowego.

– W przypadku PM 11 i SP 5, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Wkrótce okaże się, jakie zainteresowanie dyrektorskimi fotelami będzie w pozostałych placówkach oświatowych, bo w tym roku wielu dotychczasowym dyrektorom kończą się kadencje. Niedawno ratusz ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Miejskiego nr 13, IV Liceum Ogólnokształcącego, a także Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie. Zainteresowani swoje aplikacje mogli składać do 23 maja.

Gabinet Prezydenta Chełma informuje, że posiedzenie komisji konkursowej w sprawie wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów w tych trzech placówkach zaplanowano na 5 czerwca br. Ale takich postępowań w najbliższym czasie będzie więcej. 26 czerwca ogłoszony ma być konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, II Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a 27 czerwca konkursy na dyrektorów Przedszkola Miejskiego Nr 14 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1. (mo)