Kontrola za kontrolą

W ZSP nr 3 zakończyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Teraz przyszedł czas na urzędników, którzy sprawdzą finanse placówki. Obie kontrole to efekt skargi, jaką na dyrektor Bożenę Koniczuk do prezydent Agaty Fisz skierował chełmski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W maju związkowcy poskarżyli się do prezydent Agaty Fisz na dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Bożenę Koniczuk. Zarzucili jej, że nie dokonała w terminie oceny pracy nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy. Poza tym, ich zdaniem, dyrektor Koniczuk miała zachowywać się w sposób arogancki w stosunku do części pracowników i ich poniżać. Próbowali przekonywać, że pracuje mało, a wiele czasu spędza poza szkołą, na spotkaniach w urzędach, w które związkowcy powątpiewali.
Na skargę jako pierwsza zareagowała Państwowa Inspekcja Pracy, która przeprowadziła w szkole kontrolę. – Czytałem protokół. PIP sprawdziła zarzuty kierowane pod adresem pani dyrektor przez ZNP, ale żaden z nich się nie potwierdził – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim urzędzie. – Brakowało jedynie szkolnego regulaminu, który określałby tok postępowania w przypadku, gdyby w szkole zaistniał mobbing.
Kilka dni temu do ZSP nr 3 zawitała druga kontrola. Tym razem zlecona przez prezydent Agatę Fisz. – Chcemy sprawdzić finanse placówki, żeby ostatecznie zamknąć sprawę – mówi dyrektor Okoński. – Wyniki kontroli powinny być znane za kilka tygodni. (ptr)