Koronawirus już im niestraszny

Kolejna partia środków ochrony osobistej, w tym maseczek i jednorazowych rękawiczek, trafiła do domów pomocy społecznej w Świdniku, Krzesimowie i Wygnanowicach.


Do potrzebujących trafi 3200 sztuk maseczek, 58 opakowań rękawiczek jednorazowych oraz 210 litrów płynu antybakteryjnego. Przekazał je Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie.

– Dziękuję w imieniu obdarowanych – mówi Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – Szczególnie marszałkowi, który pilotował tę sprawę. Choć mówi się, że pandemia koronawirusa w Polsce wyhamowuje, nie znaczy to, że samorządy przestają wspierać potrzebujących w obronie przed groźnym patogenem. Nasze jednostki są dobrze wyposażone w środki ochrony. Pokazuje to zresztą sytuacja w DPS, gdzie nie ma żadnych osób zakażonych koronawirusem. (opr. w)