Kościół a obwodnica Chełma

Kuria Lubelska przeanalizowała prośbę mieszkańców Horodyszcza, którzy chcą zmienić parafię – z czułczyckiej na chełmską. Pod uwagę wzięto nawet kwestię planowanej północnej obwodnicy Chełma.

Niedawno w artykule „Rozłam w kościele” informowaliśmy, że mieszkańcy Horodyszcza nie chcą już być parafianami kościoła w Czułczycach. Domagają się przeniesienia do Parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie. Wystąpili o to do arcybiskupa Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego. Część mieszkańców Horodyszcza należy do Parafii św. Matki Teresy z Kalkuty, a część do Parafii pw. św. Rocha w Czułczycach. Ci, którym taki podział nie odpowiada, chcą odłączenia od parafii w Czułczycach, bo wolą zostać parafianami kościoła pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie. Wystosowali do Kurii Lubelskiej oficjalne pismo z prośbą o „przeniesienie”. Proboszczowie obu parafii stwierdzili, że zdadzą się na decyzję arcybiskupa Stanisława Budzika. Duchowni z Kurii przeanalizowali sytuację.

– List napisany w imieniu części wiernych mieszkających w Horodyszczu był ważnym głosem w dyskusji o zmianie granic parafii, ale nie jedynym – informuje ks. Adam Jaszcz, wicekanclerz i rzecznik prasowy Kurii Lubelskiej. – Swoje zdanie wyrazili zainteresowani proboszczowie, jak również dziekan dekanatu Chełm-Zachód. Poproszono również o opinię kilka innych osób, posiadających wiedzę w tej sprawie.

Zdecydowaliśmy przełożyć decyzję na czas późniejszy, w związku z planowaną budową północnej obwodnicy Chełma, która w naturalny sposób podzieli tereny między wyżej wymienionymi parafiami. Obecnie obserwujemy tendencję polegającą na tym, że wierni często chcą pochować swoich bliskich na cmentarzach podmiejskich. Z pewnością także osoby podpisane na załączonej liście mają groby na cmentarzu parafialnym w Czułczycach. Ten argument również był brany pod uwagę.

Przypominam, że każdy wierny ma prawo uczęszczać do wybranego miejsca kultu, innego niż własny kościół parafialny. Parafia jest jednak miejscem sprawowania chrztu, bierzmowania, małżeństwa, także chrześcijańskiego pogrzebu. Proboszcz lub ksiądz reprezentujący parafię odwiedza wiernych po kolędzie. Parafianie przy tej okazji wspierają parafię, która płaci podatki od osób zamieszkałych na jej terenie. (mo)