Kościół „jezuitów” odnowiony

Pierwsza eucharystia w odnowionej świątyni odbyła się w ubiegłą niedzielę, o 12.30. Mszy św. przewodniczył ks. abp Stanisław Budzik

Od minionej niedzieli, 23 grudnia nabożeństwa w kościele pw. św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej odbywają się już normalnie, a nie w małej, bocznej kapliczce – jak było przez półtora roku podczas remontu świątyni.


Pierwsza eucharystia w odnowionej świątyni odbyła się w ostatnią niedzielę adwentu, 23 grudnia o 12.30. Mszy św. przewodniczył ks. abp Stanisław Budzik. Arcybiskup konsekrował nowy, kamienny ołtarz, który zastąpił poprzedni drewniany – jest to ołtarz posoborowy.
W ramach remontu położono nowe posadzki, zainstalowano podłogowe ogrzewanie, odrestaurowano ławki.

Zakonserwowano obrazy zdobiące ściany kościoła oraz sześć znajdujących się tam ołtarzy ściennych. Swoją urodą na powrót cieszy odnowiony ołtarz główny. Nie zobaczymy na razie ambony, której konserwacja jeszcze się nie zakończyła. Poszerzono również wejście do krypt oraz zamontowano tam klapę pneumatyczną.

Chociaż w kościele można się już modlić, to jednak nie wszystko zostało zakończone. Na odnowienie czekają pilastry w nawie głównej, a w chórze na wymianę czeka posadzka, na odnowienie – sufit; przewidziana jest także konserwacja polichromii w tej części świątyni. Ma się także odbyć remont organów.

Historia kościoła sięga połowy XVII wieku – wtedy został wzniesiony, miał cechy stylu renesansu lubelskiego. Po pożarze w 1768 r. nadano jego architekturze cechy barokowe. Z XIX wieku pochodzą neobarokowe polichromie.

Po I wojnie światowej, dokładnie od 1920 roku historia tego kościoła związana były z kilkudziesięcioletnią posługą ojców jezuitów (do 2015 r.). Tu rozwijała się drogą neokatechumenalna. Od trzech lat w kościele posługują księża diecezjalni: proboszczem jest ks. Bogusław Suszyło.

Monika Skarżyńska